Planszówka jest dobra na wszystko.

 

W naszej szkole realizowany jest projekt Erasmus+ „Checkmates – Chessmates!”, który promuje grę w szachy i inne gry logiczne. Ze względu na obecną sytuację, działania w szkole są bardzo utrudnione. Dlatego zachęcamy naszych uczniów, aby jak najczęściej sięgali po gry planszowe w domu. Jest to świetny sposób na zagospodarowanie wolnego czasu, odpoczynek od komputera oraz spędzenie czasu z rodziną. Poprosiliśmy uczniów o przesłanie zdjęć – pokazują one rozgrywki zarówno w gronie rodzinnym, jak i przyjaciół. Były to na pewno miłe chwile – warto je powtarzać jak najczęściej.

 

 Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni

Informujemy, że Zespół Szkolno –przedszkolny nr 2 w Brodnicy  - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy posiada 8 wolnych miejsc do klasy pierwszej szkoły podstawowej.  Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 stycznia 2021r. prosimy o składanie wniosków w sekretariacie szkoły zgodnie z harmonogramem. 

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy szukać na naszej stronie BIP  https://www.bip.zsp2.brodnica.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 - szkoła.

Otwórz się na świat!

W Programie Stypendialnym Horyzonty zapewniamy kompleksowe wsparcie uczniom i uczennicom z małych miejscowości, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Pomagamy młodym ludziom rozwijać swój potencjał, którego bez nas nie mieliby warunków rozwinąć.

więcej na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

Firma Cofresco uprzejmie informuje o kolejnej edycji naboru na praktyczną naukę zawodu w roku szkolnym 2021/2022.

Mamy do zaproponowania takie zawody jak elektryk, mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz operator maszyn.

Cofresco Poland Sp. z o.o. Manufacturing Sp. k.

Sikorskiego 27, 87-300 Brodnica

Poland

 

 

 

Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie było aktualizacji.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

 • Dla informacji brak właściwej relacji,

 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,

 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,

 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,

 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

 

Wyłączenia:

 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-01. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Urząd Miasta Brodnica.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Tułodziecki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 49 346 56 wew. 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Aplikacje mobilne

 

Brak aplikacji mobilnych.