STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE PRZYZNANE! – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

Informuję, że rodzice uczniów składają wnioski o stypendium za najlepsze wyniki w nauce.
W załączniku przesyłam Uchwałę Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach, oraz link od Pani dyrektor do wniosku, jaki składają rodzice uczniów.
Jako załącznik należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia roku szkolnego potwierdzoną przez Sekretarza Szkoły bądź Dyrektora Zespołu za zgodność z oryginałem.

https://bip.brodnica.pl/index.php?type%253D4%2526name%253Dbt29%2526func%253Dselectsite%2526value%25255B0%25255D%253D226572

https://zsp2brodnica-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/aberent_365_zsp2_brodnica_edu_pl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3C972C2D-E816-4DAE-A946-D814C2729BD2%7D&file=wniosek%20stypendia.docx&action=default&mobileredirect=true

Pomoc Danucie i jej synkowi - Elżbieta Licznerska | Pomagam.pl

Podsumowanie akcji „ Pomoc dla Zosi”

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy za przyłączenie się do akcji „Pomoc dla Zosi”. W wyniku naszych wszystkich wspólnych działań – challenger, kawiarenka i loteria fantowa - zebraliśmy 5605zł 74gr. Kwota ta została wpłacona na internetową zbiórkę „Odbudujmy razem dom”. Szczególne podziękowania kierujemy do darczyńców, którzy przekazali cenne fanty na loterię. Są nimi:

- Firma Budowlana Ćwiklińscy, ATM Deweloper

- Vorwerk Autotec Polska

- p. M. Kasperkiewicz – Hurtownia Materiałów Budowlanych Efekt

- firma Neo - System

- p. Małgorzata Krajewska

- uczeń Piotr Siekliński z rodzicami

Wyrazy uznania kierujemy również do szkół, przedszkoli, instytucji oraz zakładów pracy, które przyłączyły się do pomocy pogorzelcom, biorąc udział w wyzwaniu „Jaskółka dobrej nadziei”.

Wszystkim darczyńcom, ludziom wielkiego serca życzymy, by dobro do nich powracało.

Klasa I b z rodzicami i wychowawcą

 

„Skąd znasz ten cytat?”

 

W maju 2021 r. w naszej po raz pierwszy odbył się  konkurs polonistyczny „Skąd znasz ten cytat?”.  Konkurs obejmował swym zakresem lektury z podstawy programowej języka polskiego dla klas VII – VIII i polegał na rozpoznaniu podanych cytatów lektur oraz zaznaczeniu utworów, z których pochodzą. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych.  Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja książki i czytelnictwa, ale również powtórzenie wiadomości i treści lektur przed egzaminem ósmoklasisty.

 

Godziny Wychowawcze ze Światem w klasie VII c

„Jesteśmy częścią globalnego społeczeństwa, w którym nasze życie nieodwracalnie powiązane jest z życiem reszty planety. Nie możemy uniknąć tych współzależności.”

 

(materiały edukacyjne PAH)

W roku szkolnym 2020/2021 klasa VII c aktywnie włączyła się w realizację projektu Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny Wychowawcze ze Światem”. Program ten zakładał prowadzenie regularnych zajęć wychowawczych w tematach edukacji globalnej. Ich celem było poznanie globalnych współzależności  i wyzwań, przed którymi stoimy jako ludzkość oraz kształtowanie postaw mających  uczynić świat bardziej sprawiedliwym.