Dzień z ortografią – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radziłowie
Taki dzień, to okazja do świetnej zabawy, ale również pierwszy krok, by spróbować zaprzyjaźnić się z ORTOGRAFIĄ, z którą nie zawsze nam po drodze Ważne jest jednak, by pamiętać, że jest ona nieodłącznym elementem naszej ojczystej mowy. Dnia 11 czerwca uczniowie mieli możliwość nie tylko przypomnieć sobie zasady pisowni polskiej dzięki wyeksponowanym materiałom na plakatach i planszach ortograficznych, ale też mogli sprawdzić poziom znajomości tych zasad i umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Na boisku szkolnym pojawiły się tzw. stanowiska ortograficzne. Można było skorzystać z przygotowanych materiałów i rozwiązać krzyżówkę, rebus czy łamigłówkę. Okazało się, że nie zabrakło uczniów zainteresowanych możliwością wykonania różnych zadań.

 

Od jesieni 2018r nasza szkoła uczestniczy w projekcie Erasmus+ „Checkmates-Chessmates!”, który promuje grę w szachy i inne gry logiczne. Ze względu na pandemię, ostatnie zaplanowane spotkanie odbyło się wirtualnie, w dniach 17-21 maja. Spotkanie zostało zorganizowane przez partnerską szkołę z Malagi w Hiszpanii i brały w niej udział wszystkie uczestniczące w projekcie szkoły:  Polski, Hiszpanii, Litwy, Rumunii, Węgier i Bułgarii.

 

„ Czekoladowe pudełko myśli”- tworzymy elektroniczną książkę cytatów z ,,Małego Księcia”

 

         Czas pandemii okazał się bardzo trudny dla wielu uczniów polskich szkół, ale warto podkreślić ,że był także czasem , w którym uczniowie mogli nabyć nowe umiejętności i rozwinąć zwłaszcza swoje kompetencje cyfrowe. Jednak na podstawie obserwacji zajęć online oraz przeprowadzonych diagnoz w  klasie, zauważyłam, że uczniom najbardziej brakowało możliwości zaangażowania we wspólne działanie edukacyjne. Uczniowie byli  znudzeni biernym, zdalnym nauczaniem, często odczuwali brak motywacji do nauki, współpracy w grupie, twórczego działania.

 Konkurs „Żywe Powstanie” | Instytut Poznański

W drugim semestrze tego roku szkolnego rozegrany został konkurs - Historyk Roku. Udział w nim brali uczniowie klas 8 i 7. Konkurs podzielony był na cztery etapy: etap I starożytność, etap II średniowiecze, etap III nowożytność i etap IV współczesność. Spotkania konkursowe odbywały się raz w miesiącu. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z kolejnych epok historycznych.

Po czterech etapach konkurs wygrał Hubert Szyszka z kl.7b zyskał 75 p,
II miejsce zajęła Iga Komasara z kl.7d z 74 p.
a III ex aequo - Zosia Dam i Paulina Panek z kl.7c z 72 p.

Gratulujemy tym, którzy wygrali i tym, którzy odważyli się spróbować swoich sił i wzięli udział w konkursie. Joanna Kruzińska i Agnieszka Stankowska