„ Czekoladowe pudełko myśli”- tworzymy elektroniczną książkę cytatów z ,,Małego Księcia”

 

         Czas pandemii okazał się bardzo trudny dla wielu uczniów polskich szkół, ale warto podkreślić ,że był także czasem , w którym uczniowie mogli nabyć nowe umiejętności i rozwinąć zwłaszcza swoje kompetencje cyfrowe. Jednak na podstawie obserwacji zajęć online oraz przeprowadzonych diagnoz w  klasie, zauważyłam, że uczniom najbardziej brakowało możliwości zaangażowania we wspólne działanie edukacyjne. Uczniowie byli  znudzeni biernym, zdalnym nauczaniem, często odczuwali brak motywacji do nauki, współpracy w grupie, twórczego działania.

Z uwagi na niski stopień motywacji do czytania książek objętych podstawą programową z języka polskiego wśród uczniów i pogłębiającą się u uczniów  niechęcią do poznawania szkolnej literatury oraz pobieżną lekturę tekstów postanowiłam  poszukać efektywniejszych i ciekawszych metod omawiania lektur podczas lekcji języka polskiego.  Dlatego też główną przyczyną opracowania przeze mnie  innowacji z tego przedmiotu była potrzeba stworzenia takiego działania, które będzie kreatywnie aktywowało wszystkich uczniów w klasie nad jednym zadaniem. I tak zrodził się pomysł stworzenia elektronicznej książki cytatów . W drodze głosowania nadaliśmy jej tytuł „ Czekoladowe pudełko myśli”. Adresatami innowacji byli uczniowie klasy VII a. Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach np.    zajęć rozwijających kreatywność z języka polskiego oraz doraźnych konsultacji online. Niniejsza innowacja miała zachęcać i motywować uczniów do dogłębnego przeczytania lektury, dokonania własnej interpretacji tekstu  oraz wskazania powiązań literatury ze sztuką. Głównym celem innowacji było stworzenie elektronicznej  książki cytatów z lektury obowiązkowej ,,Mały Książę”. Dzięki wprowadzeniu tej innowacji uczniowie poznali pojęcie sentencji, zinterpretowali treść wybranej  sentencji, wyrazili  osobiste refleksje na temat  tej sentencji, wskazywali podobieństwa między sentencją a dziełem sztuki, współpracowali w grupie , nauczyli się posługiwać program do tworzenia elektronicznej książki – Book Creator i stworzyli okładkę oraz ilustracje, posługując się programami   Canva i Paint. Nauczyli się także odpowiedzialności za wspólny projekt. Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów utwierdziły mnie w tym ,że warto stwarzać możliwości do podejmowania innowacyjnych  działań dla uczniów.

 

Szczególnie budujące dla nauczyciela są takie słowa uczniów:

 

,,Moim zdaniem wprowadzenie tej innowacji było czymś budującym kreatywność, ponieważ trzeba było pomyśleć jaki obraz wybrać i  do jakiego cytatu”

 

,,Uważam, że to jest bardzo ciekawa forma pracy nad lekturą, która pozwala nam na zabawę podczas nauki”.

 

,,Chciałabym przekazać ,że bardzo podobają mi się takie zadania i rozwijają kreatywność”.

 

Wspólne działanie podobało się uczniom.

 

Oto efekt naszej wspólnej pracy.

 

 

 

Zapraszam także do obejrzenia prezentacji, którą wspólnie stworzyli uczniowie po przeczytaniu lektury ,,Opowieść wigilijna”