W kwietniu w naszej szkole zorganizowany został  po raz pierwszy  Szkolny Konkurs Filmowy ,,Lektury widziane okiem ucznia”, który skierowany był do uczniów klas IV-VIII. Celem  konkursu było wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu, będącego adaptacją wybranej lektury szkolnej ( wiersza, fragmentu powieści, dramatu, baśni, legendy, fraszki, trenu, satyry itp.),  zachęcenie uczniów do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych i zmotywowanie uczestników konkursu do filmowej  aktywności twórczej.

 

       Filmy, które nadesłali uczniowie,  powstały w oparciu o teksty lektur znajdujących się w podstawie programowej przewidzianej dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Nadesłane filmy zaskoczyły jury niezwykłą pomysłowością uczniów.

W  oryginalny sposób przedstawiały treść wybranej lektury i zostały  wykonane w  różnorodnej konwencji , a nawet angażowały całe rodziny.

Konkursowe filmy oceniało jury w składzie:

p. Ewa Dudzińska

p. Kinga Hoppe

p. Marek Tułodziecki

Jury przy ocenie filmów brało pod uwagę:

1) zgodność treści filmu z tematyką konkursu

2) pomysłowość oraz kreatywność

3) jakość techniczną: m.in.: estetykę pracy, montaż, jakość dźwięku, efekty specjalne.

Ocena prac konkursowych odbyła się  w dwóch kategoriach wiekowych:

-uczniowie klas IV -V

- uczniowie klas VI-VIII

A oto wyniki Szklonego Konkursu Filmowego

W kategorii klas IV-VI

I miejsce - Alan Siemiątkowski kl. 4c - „Bajka o rybaku i rybce”

II miejsce - Maciej Cybulski kl. 4b - „Legenda o Bazyliszku”

III miejsce - Aleksandra Behrendt i Aleksandra Wojtkowska kl. 4b - „Lech,

Czech i Rus”

w kategorii klas VI – VIII

I miejsce - Szymon Wojnowski kl. 7a – „Dziady”, część II

II miejsce - Zofia Gaszak i Martyna Dorszewska kl. 7a – „Balladyna”

III miejsce - Dominik Rysiewski kl. 7a – „Świtezianka

Wyróżnienie:

Wiktoria Puzdrowska, Jessica Krzemińska, Julia Pietrzykowska kl.8a-,,Mały Książę”

      Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, laureatom  gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone  przez dyrektora szkoły p. Ewę Hekert w czerwcu.

Zapraszam do obejrzenia nagrodzonych filmów.

https://drive.google.com/file/d/18-MjiSnoJ7l-fCcn6-1BIL6pnIXpHAFX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kOVUqCSjQFzQzf4mf7-nJecsC2oBFjVs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12aWDdDSldNa4KwlLQn7y54PWS8xDgfAV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1a7nBH_ZndwlUoih8vbSxpuYcKZWH28Dd/view?usp=sharing

Organizator konkursu

Marzanna Kłosowska