Uczniowie klas czwartych brodnickiej „Dwójki” uczestniczyli w wypuszczaniu zajęcy wyhodowanych w niewoli do woliery adaptacyjnej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Mszano” w Nadleśnictwie Brodnica.

Tak bliski kontakt z dzikimi zwierzętami w naturze jest niemal niemożliwy, toteż chętnie skorzystaliśmy z nadarzającej się okazji, by przyjrzeć się działaniom leśników na rzecz środowiska w ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej. Polega on na zasilaniu pól i nieużytków zakupionymi przez leśników zającami, kuropatwami i bażantami, by odbudować populacje, które giną w naturalnych warunkach.

Byliśmy świadkami wypuszczania zajęcy, które przyjechały z hodowli zagrodowej z Nadleśnictwa Świebodzin i po podaniu szczepionek przez weterynarza, wypuszczane były do specjalnej woliery adaptacyjnej. Jest to miejsce, w którym zające mają dostęp do naturalnego i różnorodnego pokarmu a są zabezpieczone siatką przed drapieżnikami takimi jak lisy, czy wałęsające się psy i koty. Wyeliminowanie tych zagrożeń daje im znaczne szanse na przystosowanie do nowych warunków, by umiały radzić sobie na wolności, co następuje po około dwóch miesiącach pobytu w zagrodzie.

Leśniczy d.s. Łowieckich, Pan Hubert Malina przekazał wiele ciekawych informacji na temat szaraków i odpowiedział na liczne pytania dzieci. Zapoznał nas z planszami poświęconymi łowiectwu i zwierzynie łownej, na których mogliśmy porównać i dostrzec różnice w wyglądzie jeleniowatych i wiemy, że mężem sarny jest kozioł a nie jeleń ani daniel. Wiemy jak wygląda kuropatwa i widzieliśmy również wolierę adaptacyjną dla kuropatw. Mamy świadomość zagrożeń, jakie czyhają na zwierzęta i jednocześnie wielu działań prowadzonych przez leśników i myśliwych, mających na celu pomoc im poprzez dokarmianie, zakładanie poletek łowieckich, eliminowanie zagrożeń czy wreszcie  wypuszczanie nowych osobników, by zasilić rodzime populacje.

Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

         Jesteśmy wdzięczni za umożliwienie dzieciom uczestniczenia w tym jakże niecodziennym wydarzeniu, jakim jest bezpośredni kontakt z przyrodą. Obserwacja działań zmierzających do poprawy stanu naszego środowiska daje lekcję, która na długo zostaje w pamięci.