Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

 

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy za pomocą dziennika elektronicznego z poziomu rodzica, w module uczeń prześlesz zdjęcie zgodne z wymaganiami zdjęcia legitymacyjnego i za pomocą modułu wiadomości prześlesz zamówienie wystawienia mLegitymacji na sekretariat, podając w temacie mLegitymacja, a w treści imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza uczeń. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego we wiadomości zwrotnej w dzienniku elektronicznym w ciągu 7 dni roboczych od przesłania zmówienia i zdjęcia.

9 grudnia  rodzice i uczniowie klasy VI a spotkali się po lekcjach, by wspólnie wykonać ozdoby bożonarodzeniowe, które zostały wystawione na kiermaszu świątecznym.

W dniach 22-24.11.2019 harcerze z 28 Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w ogólnopolskim Rajdzie Duch, w którym brało udział prawie 300 osób z całej Polski. W czasie rajdu harcerze przeszli trasę nocną i dzienną wykonując różne zadania. Obie trasy były po Brodnicy.

Harcerze z 28 Drużyny Harcerskiej w dniach 12-15.12 wzięli udział w Wyprawie po Betlejemskie Światło Pokoju. Hasłem tegorocznej wyprawy było "Światło, które daje moc".  Wyjazd odbywał się o 1 w nocy. Rano harcerze zwiedzali Kopalnię Guido w Zabrzu.

Uczniowie klas 5c i 5f korespondują ze swoimi rówieśnikami z Krakowa. Pisanie listów do kolegów i koleżanek nabrało dla uczniów innego niż dotychczas sensu, ponieważ stworzył się taki kontekst sytuacyjny, który zachęcił ich do pisania i pozwolił im zaangażować się z większym przekonaniem w wykonywanie zadań.  Dzieci bardzo chętnie piszą listy i z wielką niecierpliwością oczekują na odpowiedź.