Pierwszy weekend października już od kilkunastu lat jest poświęcony różnorodności ptasiego życia wokół nas.  Obchodzone są wtedy Europejskie Dni Ptaków, podczas których tysiące miłośników ptaków  obserwuje ich migracje na zimowiska.

W dniach 26 – 29 września 2019 roku 12 dzieci trenujących z sekcji brydżowej UKS GOL Brodnica i Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy brało udział w IX Mistrzostwach Polski Młodzików w brydżu sportowym zorganizowanych  w Starachowicach  przez Polski Związek Brydża Sportowego. W zawodach brało udział ponad 150 młodych brydżystów z całej Polski grających w trzech kategoriach wiekowych. Nasi brydżyści  przygotowywali się na dodatkowych zajęciach rozwijających organizowanych w SP2 w Brodnicy  i zajęciach UKS GOL Brodnica.

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.  Jej podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości                    o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy jak co roku wzięli udział w akcji Sprzątanie świata. Akcja została przeprowadzona 20 września 2019r. Brali w niej udział uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych, a także przedszkolaki. Akcja Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania, która wywodzi się z Australii.

Harcerze i zuchy z 28 Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w wojewódzkich obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości te odbywały się w Toruniu. W obchodach brało udział ok 800 harcerzy.Brodniccy harcerze wyjeżdżali o godz 3.15, żeby uczestniczyć w uroczystym apelu o godz. 4.45 - w godzinie wybuchu wojny.