Uczniowie naszej szkoły, 5 marca 2020 r. , wzięli udział w Igrzyskach Wiedzy  w III LO w Brodnicy . Jest to Regionalny Konkurs Międzyprzedmiotowy. W tym roku temat  przewodni to : ,, Brodnica – 100 lat niepodległości ‘’. Uczestniczyli uczniowie z 17 szkół, ale to nasi okazali się  mistrzami  i  zajęli I miejsce.

Drodzy Państwo

      Chciałbym serdecznie podziękować za lata współpracy, zrealizowanie ciekawych przedsięwzięć, wspaniałych pomysłów.

Dzięki Wam wszystkim nasza szkoła mogła się rozwijać i osiągać wysokie wyniki w nauce i na wielu płaszczyznach kulturalnych i sportowych.

 

      Po 40 latach pracy dla brodnickiej oświaty odchodzę dziś na emeryturę mając świadomość, że swoją misją wypełniłem dobrze dla młodych pokoleń brodniczan.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim i życzę państwu wiele satysfakcji i zadowolenia.

 

Z poważaniem

Bogumił Kupczyk

(już emeryt)

18 stycznia Brodnica świętowała 100 rocznicę powrotu Brodnicy do Macierzy. Tego dnia harcerze z 28 Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w obchodach na naszym Rynku m.in. wysłuchali fakty historyczne, odśpiewali Hymn Państwowy i w niebo wypuścili biało-czerwone balony.

W dniu 23 stycznia w naszej szkole odbył się apel dla uczniów klas I- VIII, na którym podsumowano osiągnięcia uczniów w I semestrze. Podczas apelu zostały wręczone nagrody uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w konkursach szkolnych, brali udział w różnego rodzaju akcjach i zbiórkach oraz reprezentowali nasza szkołę w mieście, w powiecie, województwie i w Polsce.

I. Celem konkursu jest wyłonienie najatrakcyjniejszego projektu zagospodarowania  przestrzeni wokół szkolnej (trawników przyszkolnych).

II. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy, którzy chcą samodzielnie zaprojektować przestrzeń wokół szkoły.

III. Konkurs realizowany jest w formie projektu na zagospodarowanie obszaru dwóch trawników pod kątem zieleni oraz małej architektury.

IV.  Termin oddawania prac mija 14.02.2020r., prace należy oddawać do organizatorów konkursu „Zieleń wokół szkoły”.