Przewodniczący Rady Rodziców razem z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy dziękuje wszystkim sponsorom, darczyńcom, rodzicom, Dyrektorowi, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom obsługi i administracji za pomoc w przygotowaniu Festynu szkolnego.

 

Przewodniczący Rady Rodziców i Rada Rodziców

 

Festyn Szkolny

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy zapraszają na Festyn Szkolny, który odbędzie się przy stadionie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy, 30 maja 2017r. od godziny 15:15.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY