Dnia 13 maja w naszej szkole odbył się II Powiatowy Konkurs Historyczny pod Patronatem Starosty Brodnickiego dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Brodnickiego.

Celem konkursu było:

a) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów

b) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia

c) poznawanie wiedzy o historii i tradycjach Powiatu Brodnickiego

d) promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół

e) integracja społeczności szkolnych.

W etapie powiatowym brało udział 24 uczniów z następujących 8 szkół podstawowych powiatu brodnickiego: Gorczenica, Gortatowo, Jabłonowo Pomorskie, Pokrzydowo, Radoszki, Szabda, Wielkie Leźno, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 Brodnica.

Etap powiatowy poprzedzony był eliminacjami szkolnymi w kwietniu br., w których udział wzięło ok. 60 uczniów z 9 szkół podstawowych.

 

Zwycięzcami etapu powiatowego zostali:

1 miejsce: Aleksandra Runo ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie

2 miejsce Kornel Głowacki ze Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim i Jan Lewandowski ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie

3 miejsce Paulina Fiszer ze Szkoły Podstawowej w Gortatowie

4 miejsce Filip Pokwicki ze Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie, Bartosz Sulkowski ze Szkoły Podstawowej w Radoszkach i Marcin Seroczyński ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie

5 miejsce, Franciszek Lewandowski ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie i Adam Zawadzki ze Szkoły Podstawowej w Gortatowie.

 

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Brodnicki, a wszyscy uczestnicy i ich nauczyciele dyplomy.

 

Jako organizatorzy cieszymy się, że tak wiele młodych ludzi poszerzyło wiedzę o naszym pięknym regionie i jego przeszłości.

Wszystkim uczestnikom konkursu, ich nauczycielom i szkołom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie oraz życzymy kolejnych sukcesów .