Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Przedszkole Nr 8 Brodnica ul. Zielona 3

Termin składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej do przedszkola: 17.05.- 21.05. Wnioski do pobrania na stronie: https://bip.zsp2.brodnica.edu.pl