Uczniowie klas 5c i 5f korespondują ze swoimi rówieśnikami z Krakowa. Pisanie listów do kolegów i koleżanek nabrało dla uczniów innego niż dotychczas sensu, ponieważ stworzył się taki kontekst sytuacyjny, który zachęcił ich do pisania i pozwolił im zaangażować się z większym przekonaniem w wykonywanie zadań.  Dzieci bardzo chętnie piszą listy i z wielką niecierpliwością oczekują na odpowiedź.