Pomoc Danucie i jej synkowi - Elżbieta Licznerska | Pomagam.pl

Podsumowanie akcji „ Pomoc dla Zosi”

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy za przyłączenie się do akcji „Pomoc dla Zosi”. W wyniku naszych wszystkich wspólnych działań – challenger, kawiarenka i loteria fantowa - zebraliśmy 5605zł 74gr. Kwota ta została wpłacona na internetową zbiórkę „Odbudujmy razem dom”. Szczególne podziękowania kierujemy do darczyńców, którzy przekazali cenne fanty na loterię. Są nimi:

- Firma Budowlana Ćwiklińscy, ATM Deweloper

- Vorwerk Autotec Polska

- p. M. Kasperkiewicz – Hurtownia Materiałów Budowlanych Efekt

- firma Neo - System

- p. Małgorzata Krajewska

- uczeń Piotr Siekliński z rodzicami

Wyrazy uznania kierujemy również do szkół, przedszkoli, instytucji oraz zakładów pracy, które przyłączyły się do pomocy pogorzelcom, biorąc udział w wyzwaniu „Jaskółka dobrej nadziei”.

Wszystkim darczyńcom, ludziom wielkiego serca życzymy, by dobro do nich powracało.

Klasa I b z rodzicami i wychowawcą