Rekrutacja do Przedszkola nr 8 na rok 2024/2025

 

W dniach od 04.03. do 29.03. należy złożyć wniosek o przyjęcie do Przedszkola nr 8.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełnione wnioski proszę dostarczać bezpośrednio do Wicedyrektora przedszkola – ul. Zielona 3.

 

Wzór wniosku oraz harmonogram rekrutacji dostępne:

https://www.portal.brodnica.pl/strona-1148-wzory_wnioskow_i_wzor_zgloszenia.html

lub na stronie Urzędu Miasta Brodnicy w zakładce:

Oświata: Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

 

Telefony zaufania można znaleźć tutaj.

                       

III  Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regionalnej

      w naszej szkole

 

W  październiku 2023 r. w naszej szkole odbył się III  Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regionalnej. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja poświęcona była A. Karwatowej  i W. Brzeskiej. Pisarki te związane były z ZIEMIĄ BRODNICKĄ. Ich  twórczość jest bardzo ważna dla polskiej kultury. Swą obecnością zaszczyciła nas p K. Warachowska – emerytowana wykładowczyni UMK w Toruniu, wybitna znawczyni  literatury, która w sposób bardzo interesujący opowiedziała o życiu i twórczości wspomnianych pisarek. W komisji konkursowej zasiadły:  p. A. Giemza-Bartnicka, p. K. Warachowska  i p. E. Bieżuńska. Warto dodać, że konkurs ten odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

 

 

 

W czwartek 11 maja 2023 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z twórczością Wisławy Szymborskiej pt.: „ Z Wisią w kawiarence” przygotowane przez Szkolne Koło Filmowo – Teatralne „Suflerek”. Zorganizowany wieczorek był wspaniałą okazją do zapoznania się z utworami naszej wielkiej polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla, poszerzenia wiedzy na jej temat oraz spędzenia czasu w miłym towarzystwie przy filiżance kawy lub herbaty.