W dniu 13 marca klasy VI  miały niepowtarzalna okazje uczestniczyć w lekcji historii. Było to spotkanie z panem Januszem Zielonko podoficer Marynatki Wojennej.

Lekcja była poświęcona okresowi II wojny światowej. Nasz gość opowiadał o swoich przeżyciach wojennych. Wspólnie ze swoją rodziną mieszkał w Wilnie. Jako syn pielęgniarki jednocześnie urzędnika państwowego i byłego żołnierza  Józefa Piłsudzkiego. Był wychowywany przez swoją babcię kiedy to matka została aresztowana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Po zakończeniu II wojny światowej został przesiedlony na teren Wrocławia. Ukończył szkołę i został zawodowym żołnierzem Marynarki Wojennej. W tym czasie nadal szukał swojej matki, która została osadzona w łagrze . Mimo wielu staraniom władz polskich i radzieckich nie zdążył przywieź swojej matki do Polski bo zmarła na terenie Związku Radzieckiego.

          Lekcja to także nauka wielkiego patriotyzmu i miłości do naszego kraju. Gość mówił o wartościach takich jak ojczyzna, honor, miłość do kraju, zachowanie tożsamości narodowej. Wspomniał także, że mimo ograniczonych rzeczy, które rodzina mogła zabrać podczas przesiedlenia do Polski. W jednej z walizek była Polska flaga. Pan Janusz jako uczeń i harcerze z dumą miał okazje przenieś tę flagę do szkoły.

Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie możliwość kolejnego spotkania z bohaterem tamtych czasów -  panem Januszem Zielonko.

                                                                    Dziękujemy