W dniu 27 stycznia uczniowie czwartych klas spotkali się na spacerze ornitologicznym, którego celem było Zimowe Ptakoliczenie.

Od 14 lat Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP organizuje  ogólnopolską akcję polegającą na liczeniu ptaków występujących w parkach i ogrodach, do której i my postanowiliśmy dołączyć. W ramach tego działania skupia się uwagę na gatunkach, które można spotkać zimą jak najbliżej człowieka. Co roku wybierany jest gatunek, który staje się symbolem akcji. W tym roku została nim czeczotka.

Trasa wiodła ulicami osiedla domów jednorodzinnych na osiedlu Karbowo w Brodnicy. Młodzi ornitolodzy z zaciekawieniem obserwowali pojawiające się ptaki i skrupulatnie je zapisywali. Udało nam się odnotować 16 gatunków ptaków, niestety bez czeczotki. Najliczniej występował gawron (69), dzwoniec (35), mazurek (22), wróbel (21), kawka (16), bogatka (14), sierpówka (12), sójka (5), gęgawa (4), trznadel (3), sroka (2), po jednym osobniku reprezentowane były: paszkot, grubodziób, kwiczoł, kos oraz kruk. Nasze bystre oczy zarejestrowały również wiewiórkę zwinnie poruszającą się po drzewie.

Zebrane informacje zostały wysłane za pomocą elektronicznej karty do OTOP. Na podstawie dostarczonych wyników obserwacji przygotowane zostanie zestawienie ptaków najliczniej spotykanych w parkach i ogrodach w bliskim sąsiedztwie człowieka.

Podczas wycieczki dzieci rozwijały umiejętność posługiwania się lornetkami i atlasem ptaków.

Przewodnikiem wycieczki był Pan Tomek Królak, którego znajomość i umiejętność rozpoznawania gatunków była dla nas nieoceniona.

 Opiekunowie wycieczki: Elżbieta Kapusta i Aldona Żurańska