W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych biblioteka szkolna otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek.

Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 804 woluminy o  wartości 15 000 zł. W oparciu o ankiety, rozmowy z  nauczycielami  dokonaliśmy wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze. Jest wśród nich m. in. Dzienniczek Cwaniaczka, seria Magiczne Drzewo, Mikołajek, Nela mała reporterka. Ale to nie wszystkie zalety realizacji projektu. Jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo (wydarzenia promujące czytelnictwo opisane są na stronie internetowej http://ksisp2.blogspot.com).

         Realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej.