W  naszej szkole odbyło  się pierwsze spotkanie Klubu Czytelnika. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy VII c, VI c, VI a, IV d, aby porozmawiać o tym dlaczego warto czytać książki i rozdzielić zadania na przygotowanie wieczoru poetycko – muzycznego połączonego z nocą w szkole.

Argumentów potwierdzających, że warto czytać książki było wiele. 

      Pierwszym i najważniejszym był  fakt, że czytając wzbogacamy nasze słownictwo. Posiadając duży zasób słów nasze wypowiedzi stają się ciekawsze i barwniejsze.

Książka jest też wspaniałym źródłem wiedzy. Możemy znaleźć w niej odpowiedzi na wszelkie nurtujące nas pytania.

Podczas czytania uaktywniają się obszary, odpowiedzialne m. in. za pamięć, przetwarzanie bodźców wizualnych. Dzięki czytaniu rozwijamy więc nasz umysł. Łatwiej nam się uczy.

Czytając książki możemy ciekawie spędzić wolny czas.

    Na koniec spotkania uczniowie wykonali plakaty promujące czytelnictwo i rozwiesili  je na szkolnych korytarzach.

    Klimat miłego spotkania zatrzymaliśmy w wykonanych fotografiach, które dołączamy do sprawozdania.