Rekrutacja do Przedszkola nr 8 na rok 2024/2025

 

W dniach od 04.03. do 29.03. należy złożyć wniosek o przyjęcie do Przedszkola nr 8.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełnione wnioski proszę dostarczać bezpośrednio do Wicedyrektora przedszkola – ul. Zielona 3.

 

Wzór wniosku oraz harmonogram rekrutacji dostępne:

https://www.portal.brodnica.pl/strona-1148-wzory_wnioskow_i_wzor_zgloszenia.html

lub na stronie Urzędu Miasta Brodnicy w zakładce:

Oświata: Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.