20 listopada jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Dzieci mają swoje prawa i powinno je znać, rozumieć i świadomie z nich korzystać. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka jest zatem bardzo ważne. Prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.


W naszej szkole też po raz kolejny świętowaliśmy Uczniowie, dyrektorzy szkoły i nauczyciele spotkali się w grupach wiekowych na sali gimnastycznej, aby uczyć się i bawić. Podczas spotkań zapoznano uczniów z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka, Konstytucji RP oraz innych dokumentów, przypomniano obowiązki ucznia oraz poinformowano do kogo mogą zwrócić się o pomoc jeśli prawa są łamane. Odczytano Apel do rodziców według Janusza Korczaka, który uczniowie podpisali i zabrali do swoich rodzin. Przedstawiono również wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, z których wynika, że w naszej szkole przestrzegane są prawa dziecka, a uczniowie czują się bezpiecznie.
Rywalizując między klasami uczniowie wymieniali znane im prawa i obowiązki, przedstawiali graficznie wybrane prawa dzieci, rozwiązywali zadania pod nazwą Dzieci Europy oraz napełniali niebieskie balony. Kolor niebieski jest bowiem symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie.
Na zakończenie były dyplomy za rozgrywki klasowe związane ze znajomością praw dziecka oraz życzenia od pani Ewy Hekert dyrektora szkoły i pani Anny Berent wicedyrektora szkoły. A wszystko odbywało się w miłej atmosferze i dźwiękach piosenek m.in. Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”.
Był to radosny dzień z ważnym przekazem Janusza Korczaka, który kiedyś powiedział „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”.