Godziny Wychowawcze ze Światem w klasie VII c

„Jesteśmy częścią globalnego społeczeństwa, w którym nasze życie nieodwracalnie powiązane jest z życiem reszty planety. Nie możemy uniknąć tych współzależności.”

 

(materiały edukacyjne PAH)

W roku szkolnym 2020/2021 klasa VII c aktywnie włączyła się w realizację projektu Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny Wychowawcze ze Światem”. Program ten zakładał prowadzenie regularnych zajęć wychowawczych w tematach edukacji globalnej. Ich celem było poznanie globalnych współzależności  i wyzwań, przed którymi stoimy jako ludzkość oraz kształtowanie postaw mających  uczynić świat bardziej sprawiedliwym.

 

„Godziny Wychowawcze ze Światem” to cykl zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczennice i uczniowie kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności.

 

Tematy, które poruszone zostały na lekcjach z uczennicami i uczniami klasy VII c:

 

·        Zmiana perspektywy – mapy świata.

 

·        O sytuacji wodnej na świecie i naszej współodpowiedzialności za nią.

 

·        Wirtualna woda.

 

·        Globalna sprawiedliwość ekonomiczna na przykładzie czekolady.

 

·        Refleksja nad turystyką i zjawiskiem zwiedzania biedy.

 

·        Kiedy turystyka przekracza etyczne granice?

 

·        Elektrośmieci oraz skończone zasoby w produkcji elektroniki.

 

·        Czy wszyscy ludzie mają takie same potrzeby?

 

·        Krytycznie o kolonializmie.

 

·        Kryzys klimatyczny.

 

Pamiętajmy, że nigdy nie jest za późno, żeby rozmawiać o globalnych współzależnościach!