„Skąd znasz ten cytat?”

 

W maju 2021 r. w naszej po raz pierwszy odbył się  konkurs polonistyczny „Skąd znasz ten cytat?”.  Konkurs obejmował swym zakresem lektury z podstawy programowej języka polskiego dla klas VII – VIII i polegał na rozpoznaniu podanych cytatów lektur oraz zaznaczeniu utworów, z których pochodzą. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych.  Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja książki i czytelnictwa, ale również powtórzenie wiadomości i treści lektur przed egzaminem ósmoklasisty.

 

W konkursie wzięło udział 116 uczniów klas siódmych oraz 31 uczniów klas ósmych. Głównym kryterium oceny była poprawność udzielonych odpowiedzi, jak również czas wykonania testu.

 

31 maja 2021 r. w gabinecie Pani Dyrektor Ewy Hekert odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych zwycięzcom.  Poniżej prezentujemy listęlaureatów.

 

Klasy VIII

 

I miejsce Jessica Krzemińska  VIII a

 

II miejsce Amelia Szpejenkowska VIII a

 

III miejsce Adam Królikowski VIII a

 

Klasy VII

 

I miejsce Amelia Rzepecka VII a

 

II miejsce Konrad Grajkowski VII e

 

III miejsce Maria Laskowska VII c

 

 

 

Gratulujemy zwycięzcom, a uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.