Z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem zmianie ulegają zasady rekrutacji do przeszkoli i szkoły. Wypełnione wnioski należy dostarczać do Przedszkola nr 8 lub Szkoły Podstawowej nr 2 i wrzucać w zaklejonej kopercie do skrzynki znajdującej się przy bramce wejściowej i przed sekretariatem w szkole. Natomiast czyste wnioski do wypełnienia należy pobierać bezpośrednio ze strony internetowej szkoły zsp2.brodnica.edu.pl (w zakładce – rekrutacja do szkół i przedszkoli) lub ze strony Urzędu Miasta Brodnicy. Terminy rekrutacji nie ulegają zmianie.

Na stronie internetowej szkoły zsp2.brodnica.edu.pl został uruchomiony wirtualny sekretariat. Za pomocą tej funkcji możecie Państwo kontaktować się ze szkołą i z przedszkolem, przesyłać załączniki itp. itd. bez wychodzenia z domu. Bardzo proszę w taki sposób załatwiać sprawy bez wychodzenia z domu i przychodzenia do szkoły lub przedszkola.