Dnia 05.12.2018 r. w naszej szkole odbył się wieczór poetycki przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne „Suflerek”.

Cele jakie przyświecały organizatorom tego spotkania to: rozbudzenie w słuchaczach zainteresowań poezją, kształtowanie umiejętnego odbioru przekazywanych treści, rozwijanie wyobraźni przez sztukę, uświadomienie sensu życia i przemijania, kształtowanie patriotycznych postaw, rozwijanie talentów aktorskich u występujących, a przede wszystkim oderwanie przybyłych słuchaczy od obowiązków dnia codziennego, by choć przez chwilę przenieśli się w ,, świat” wierszy, piosenek, muzyki.

Publiczność dopisała, bowiem sala była wypełniona po brzegi. Uczestnicy zasiedli przy stolikach przykrytych obrusami, udekorowanych świeczkami i lampionami, które rozjaśniały mrok po zgaszeniu światła

Pan Dyrektor Bogumił Kupczyk serdecznie przywitał gości i zachęcił do poczęstunku, by przy kawałku ciasta, kawie czy herbacie milej spędzić czas. Następnie przedstawił program spotkania, podał jego temat, cele, wstępnie wprowadził w nastrój i oddał głos artystom.

Podsumowaniem wieczoru poetyckiego pt. ,,Oblicze ojczyzny” był występ uczniów z klasy II d, którzy pod okiem Pani Zofii Olszewskiej zaprezentowali ludową zabawę.

Podziękowaniom, oklaskom i wspólnym rozmowom nie było końca…

Ewa Dudzińska

Marlena Bogucka