III  Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regionalnej

      w naszej szkole

 

W  październiku 2023 r. w naszej szkole odbył się III  Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Regionalnej. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja poświęcona była A. Karwatowej  i W. Brzeskiej. Pisarki te związane były z ZIEMIĄ BRODNICKĄ. Ich  twórczość jest bardzo ważna dla polskiej kultury. Swą obecnością zaszczyciła nas p K. Warachowska – emerytowana wykładowczyni UMK w Toruniu, wybitna znawczyni  literatury, która w sposób bardzo interesujący opowiedziała o życiu i twórczości wspomnianych pisarek. W komisji konkursowej zasiadły:  p. A. Giemza-Bartnicka, p. K. Warachowska  i p. E. Bieżuńska. Warto dodać, że konkurs ten odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Brodnicy.