REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2022-2023 — Szkoła Podstawowa nr 7

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy informuje, że nie prowadzi rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci spoza obwodu szkoły.