30 maja 2022r. odbył się kolejny Szkolny Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim. Wzięli w nim udział uczniowie klas II-VI. Zadaniem uczestników było wyrecytowanie wybranego wiersza w języku angielskim. Jury (w składzie: p. Wioleta Iwankowska, p. Oksana Hushchyna oraz p. Joanna Ziemlewska) oceniało opanowanie pamięciowe utworu, interpretację, wymowę, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

Jury, jak zawsze, miało bardzo trudne zadanie. Wszyscy uczestnicy włożyli dużo pracy w opanowanie wiersza oraz dużo serca w recytację.

 

Po obradach, jury postanowiło przyznać nagrody następującym osobom:

 

w kategorii kl. II-IV:

 

- I miejsce – Wiktoria Tatulińska kl. IVA

 

- II miejsce – Dominic Kaleta kl. IIA

 

- III miejsce – Urszula Domżalska kl. IIIA

 

w kategorii kl. V-VI:

 

- I miejsce – Oliwia Malinowska kl. VC

 

- II miejsce – Adrian Witkowski kl. VIA

 

- III miejsce – Paweł Klukowski kl. VC

 

 

 

Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w obu kategoriach, reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Obcojęzycznej w Janowie.