Bezpłatna sieć Wi-Fi dla mieszkańców miasta - Super Brodnica
Dobiegły końca prace instalacyjne związane z budową nieodpłatnej sieci Wi-Fi4EU dla mieszkańców naszego miasta.
WiFi4EU to inicjatywa wdrażana przez Komisję Europejską, której celem jest zapewnienie na szczeblu lokalnym bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.
Program WiFi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych hotspotów zapewniających Europejczykom dostęp do internetu w gminach w całej Unii Europejskiej.
Realizacja projektu odbyła się dzięki uzyskaniu przez Gminę Miasta Brodnicy bonu z Brukseli o wartości 15 tys. euro. Bon służy pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do internetu.
Bezpłatna sieć Wi-Fi powstała w następujących lokalizacjach:
- Duży Rynek,
- Niskie Brodno (Przystań Żeglarska)
- OSiR - hala sportowa oraz Zakole Drwęcy (przystań kajakowa)
- Zespół Szkól nr 1 ul. Matejki 5 (hala sportowa oraz basen widownia)
- Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Nowa (Plac Zabaw oraz Boisko Orlik)
- Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Kolejowa (szkoła i sala gimnastyczna)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Wiejska (szkoła i boisko)
Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. Komisja Europejska zdecydowała, że nazwa sieci (jej identyfikator SSID) musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Będzie mógł zalogować się za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z internetu! Co więcej, w przypadku rozłączenia się z siecią i ponownego połączenia z nią w ciągu 12 godzin nie będzie konieczne ponowne logowanie.