W dniu 29 stycznia, pomimo trwania ferii zimowych, uczniowie 5, 6, i 8 klas spotkali się na spacerze ornitologicznym, którego celem było „Zimowe Ptakoliczenie”. Pogoda nam dopisała, mimo że prognozy były mało optymistyczne.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) organizuje ogólnopolską akcję polegającą na liczeniu ptaków występujących przy karmnikach, w ogrodach, lesie i w innych miejscach uczęszczanych przez ludzi, do której i my postanowiliśmy dołączyć. W ramach tego działania skupia się uwagę na gatunkach, które można spotkać zimą jak najbliżej człowieka. Co roku wybierany jest gatunek, który staje się symbolem akcji. W tym roku została nim kaczka krzyżówka.

Nasza trasa wiodła ulicami osiedla domów jednorodzinnych na osiedlu Karbowo w Brodnicy, wzdłuż ulicy Olsztyńskiej, przez pola i park w Karbowie. Młodzi ornitolodzy z zaciekawieniem obserwowali pojawiające się ptaki i skrupulatnie je zapisywali. Udało nam się odnotować 24 gatunki. Pierwsze były odnotowane sierpówki z charakterystyczną sierpowatą obrożą na karku. Najliczniej występowała gęś gęgawa (646), czym byliśmy zaskoczeni, ponieważ jest to gatunek, który u nas nie zimuje, a jednak w tym roku jest inaczej. Kolejnym gatunkiem pod względem liczby osobników była zięba (309), sikora bogatka (42), czyż (38), gołąb sierpówka (29), grubodziób (20), sroka (9), kawka (7), sójka (6), kruk (6), gil (5), paszkot, mazurek oraz gawron (4), dzięcioł duży i dzwoniec (3), modraszka i trznadel (2), po jednym osobniku reprezentowane były: myszołów, dzięcioł zielony, kwiczoł, jer, kos oraz żuraw (!!!). Nasze bystre oczy zarejestrowały również wiewiórkę zwinnie poruszającą się po drzewie.

Zebrane informacje zostały wysłane za pomocą elektronicznej karty do OTOP. Na podstawie dostarczonych wyników obserwacji przygotowane zostanie zestawienie ptaków najliczniej spotykanych w parkach i ogrodach w bliskim sąsiedztwie człowieka.

Podczas wycieczki uczestnicy rozwijali umiejętność posługiwania się lornetkami i spostrzegawczość oraz umiejętność rozpoznawania głosów wydawanych przez poszczególne gatunki. Taki spacer był miłym i pożytecznym sposobem spędzenia czasu.

Przewodnikiem wycieczki był Pan Tomek Królak, którego znajomość i umiejętność rozpoznawania gatunków była dla nas nieoceniona.

Za to pięknie dziękujemy.

Opiekunowie i organizatorzy zajęć terenowych: Elżbieta Kapusta i Beata Godlewska