Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

 

 

 

Uprzejmie informuję, iż Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brodnicy w okresie ferii zimowych jest otwarta w standardowym czasie. W razie pilnej konieczności konsultacji psychologicznej na formularzu zgłoszenia należy dopisać "PILNE" .

 

Możliwość spotkania w Poradni z terapeutą w sytuacji kryzysowej. W celu ustalenia terminu wizyty należy zgłosić się do rejestracji lub zadzwonić na numer telefonu 56 49 49 591.

 

Dodatkowo uruchamiamy w godzinach pracy Poradni infolinię pod numerem telefonu 56 4944591 dla wszystkich wymagających wsparcia i pomocy oraz stałe dyżury telefoniczne w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu 56 49 44 591.

 

 

 

Jednocześnie przypominam, że całodobowo można się kontaktować z Poradnią na indywidualne adresy e - mailowe pracowników poradni. W razie potrzeby pracownicy poradni mogą również zaoferować pomoc również on - line. 

 

 

 

Ponadto cały czas funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii powstała też poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”, która rozpoczęła swoją działalność 01.01.2021 r.