Rozpoczyna się postępowanie uzupełniające w procesie rekrutacyjnym do Przedszkola nr 8. Wnioski należy składać do 29.05.2020r. do skrzynki przy bramie Przedszkola nr 8 na ul. Zielonej 3 (wzór wniosku jest dostępny na stronie bip, lub na stronie Urzędu Miasta w zakładce rekrutacja do szkół i przedszkoli).