Zakończył się I etap jesiennego projektu Zdrowo jem , więcej wiem , który jest realizowany od września w klasie I c. Na podsumowanie realizacji projektu zaprosiłam rodziców uczniów , gdzie mieli możliwość zobaczenia swoich dzieci w przedstawieniu wiersza Jana Brzechwy Na straganie. W ramach zadań wynikających z projektu uczniowie wykonywali sałatki owocowo – warzywne , projektowali przy pomocy rodziców stroje na przedstawienie , rozwiązywali rebusy , tworzyli plakaty owoców i warzyw, ciekawe prace na komputerze.

Poznali właściwości zdrowotne wody , wykonywali ciekawe doświadczenia, oglądali filmy dotyczące wody i jej znaczenia dla organizmów żywych. Dzielili się swoimi doświadczeniami . Również w niektóre zadania włączyłam uczniów oraz nauczycieli klas starszych . Pod kierunkiem pani Beaty Godlewskiej oraz pani Lucyny Krajnik powstały bardzo ciekawe ulotki na temat właściwości wody . Ulotki zostaną rozdane rodzicom oraz uczniom. Na lekcjach plastyki u pani Jolanty Gołby uczniowie wykonywali plakaty na temat zdrowego odżywiania . Przy realizacji projektu pomagali rodzice uczniów , którym podziękowałam na podsumowaniu projektu. Plakaty oraz ulotki zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym . Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem . Za parę dni zaczynamy realizację etapu zimowego.