W dniach 8-12 października br. obchodziliśmy w naszej szkole „ ŚWIĘTO DRZEWA” W akcję włączone były wszystkie klasy wraz z wychowawcami.

Głównymi założeniami tygodniowej tematyki dotyczącej „Święta Drzewa”, było:

Ø  Wyrabianie w dzieciach emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego.

Ø  Rozwijanie postaw proekologicznych.

Ø  Zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew oraz popularyzacją znanych gatunków drzew występujących na naszym terenie.

Ø  Zachęcanie do zaangażowaniu się w działaniu na rzecz ochrony środowiska.

Ø  Ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody. 

 

W związku z przystąpieniem do akcji zrealizowane zostały następujące zadania:

1.      Owijanie pni drzew jako elementu dekoracyjnego na terenie szkoły kolorowymi włóczkami ( klasy I-IV ).

2.      Wystawa prac plastycznych „ Dlaczego warto sadzić drzewa”

3.      Rozpoznawanie gatunków drzew liściastych i iglastych oraz owoców i nasion tych drzew.-turniej z nagrodami (jabłko za poprawną odpowiedź).

4.      Sadzenie drzewek na terenie szkoły – klasy I wraz z wychowawcami.

5.      Wyjazd do Szkółki Leśnej Zarośle.

6.      Wyjazd klasy VIII  do sadu i pomoc w przygotowywaniu sadzonek .

7.      Wyjazd klas 4 do ośrodka edukacji ekologicznej WILGA w Górznie.

 

Wszystkie dzieci wykazały wielkie zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów „Święta drzewa”.

Nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach .