W dniu 31 lipca 2020r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy, zostaną rozdane zaświadczenia z OKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty, w godzinach: klasa 8a - godzina 10.00, klasa 8b - godzina 11.00, klasa 8c - godzina 12.00.