Przewodniczący Rady Rodziców razem z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy dziękuje wszystkim sponsorom, darczyńcom, rodzicom, Dyrektorowi, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom obsługi i administracji za pomoc w przygotowaniu Festynu szkolnego.

 

Przewodniczący Rady Rodziców i Rada Rodziców