W poniedziałek 8 października odbyło się spotkanie uczniów klasy I c z policjantem panem Łukaszem Domżalskim. W szkole kładzie się duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację w tym kierunku. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Pan policjant rozmawiał z uczniami, omawiał zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz stosowanie znaków świetlnych.

Przypomniał o zasadach przewożenia dzieci w samochodzie. Poruszył temat związany z udzielaniem przez dzieci pierwszej pomocy. Pytał się dzieci czy znają numery alarmowe. Jak by się zachowali w różnych sytuacjach. Czy wpuściliby osoby nieznajome do domu. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zadawały mnóstwo pytań na które pan policjant wyczerpująco odpowiadał. Na koniec uczniowie otrzymali odblaski. Spotkanie było bardzo owocne i interesujące.

Justyna Lewandowska